محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز مشهور به علامه إبن عابدین حنفی متوفاى۱۲۵۲هـ از کسانی است که به توسل اعتقاد دارد و خود او در مقدمه کتاب رد المحتار علی در المختار ، به پیامبر، صالحان و ابوحنیفه توسل کرده است.

وی در این باره می‌نویسد:

وإنی أسأله تعالی متوسلا إلیه بنبیه المکرم (ص) وبأهل طاعته من کل ذی مقام علیّ معظم، وبقدوتنا الإمام الأعظم، أن یسهل علی ذلک من إنعامه ویعیننی علی إکماله وإتمامه….

با توسل به پیامبر گرامیش صلی الله علیه وآله و به اهل اطاعتش از هر کسی که مقامی بلند و ارجمندی دارد و همچنین با توسل به رهبرمان امام اعظم، از خداوند درخواست می‌کنم که این کار را بر من آسان گرداند و بر تکمیل و پایان دادن این کتاب یاریم نماید.

رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار، ج۱، ص۷۱.

 

abedin-tavassol1

 

abedin-tavassol2

 

 

abedin-tavassol3

 

وی از بزرگان تاریخ احناف بوده است؛ تا جایی که زرکلی در باره او می‌نویسد:

فقیه الدیار الشامیه وإمام الحنفیه فی عصره

او فقیه سرزمین شام و پیشوای مذهب حنفی در زمان خودش بوده است

الزرکلی ، خیر الدین ، الأعلام ، ج۶ ، ص ۴۲.

برای آشنایی بیشتر با این علامه نامدار به آدرس ذیل مراجعه فرمایید :

http://www.dar-alifta.org/ViewScientist.aspx?ID=111

 

کسی که امام احناف در عصر خودش بوده است، توسل به پیامبر صلی الله علیه وآله و صالحان و حتی ابوحنیفه را مشروع می‌دانسته است.

حال سؤال ما از وهابی‌ها این است که  آیا او را نیز مشرک، کافر، قبر پرست ، محدور الدم و … است یا خیر ؟

آیا او به اندازه وهابی‌ها قرآن نخوانده بود؟ آیا او به اندازه شما از حدیث و سنت چیزی نمی‌دانست؟

 

موفق باشید

سید محمد یزدانی