از دیدگاه وهابیت، هیچ چیزی مبارکی در این عالم وجود ندارد؛ اما ابن حدیده انصاری از علمای بزرگ اهل سنت، در کتاب المصباح المضی، پس از نقل داستان حمار یعفور و روایات فراوانی که در باره این الاغ در کتاب‌های اهل سنت نقل شده است، آرزو می‌کند که ای کاش تار مویی بر بدن این الاغ بودم :

یقول مؤلفه عفا الله عنه وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله علیه وسلم فلیتنی کنت شعره فی جلد هذا الحمار المبارک الذی کان فی کل وقت یلامس جلده جلد سید البشر ویسمع له ویطیعه ویخاطبه ویفهم عنه وناهیک به معجزه من بعض معجزاته

مؤلف کتاب می‌گوید: این الاغ، نشانه‌ای از نشانه‌های نبوت رسول خدا صلی الله علیه وآله است. ای کاش مویی در پوست این الاغ مبارک بودم . همان الاغی که پوست او همواره پوست بدن سرور بشریت را لمس می‌کرد، سخن آن حضرت را می‌شنید و اطاعتش می‌کرد. با آن حضرت سخن می‌گفت و برایش مفهوم بود. این الاغ ، معجزه‌ای از معجزات آن حضرت بود.

المصباح المضیء فی کتاب النبی الأمی ورسله إلى ملوک الأرض من عربی وعجمی، ص۲۶۲، اسم المؤلف:  أبو عبد الله محمد بن علی بن أحمد بن حدیده الأنصاری.  الوفاه: ۱۳۸۱هـ.  ، دار النشر : عالم الکتب – بیروت – ۱۴۰۵هـ.  ، تحقیق : محمد عظیم الدین

 

2 3

 

 

البته ما در این باره قضاوتی نمی‌کنیم. هدف ما نقل این مطلب بود که وهابی‌ها بدانند، چیزهای مبارکی در این دنیا وجود داشته است . و همچنین بدانند که از دیدگاه اهل سنت، تمام چیزهایی که مرتبط با رسول خدا صلی الله علیه باشد، مبارک است؛ حتی اگر الاغ آن حضرت باشد؛ چه رسد به قبر و منبر و روضه و …