از دیدگاه وهابیت، هر نوع تبرک به غیر رسول خدا (ص) غیر مشروع است و گاهی گفته‌اند که شرک اکبر است ؛ اما ابن حجر عسقلانی در چندین جا از کتاب فتح الباری و دیگر کتاب‌های خود بر مشروعیت تبرک به صالحین تأکید کرده است

 

ابن حجر عسقلانی متوفای ۸۵۲، یکی از بزرگترین دانشمندان علم حدیث و رجال اهل سنت به شمار می‌رود؛ به طوری که از او با عنوان حافظ علی الإطلاق یاد کرده اند . هاشمی مکی ،‌ از مشاهیر قرن نهم هجری و از هم‌دوره‌های ابن حجر ، او را این‌گونه می‌ستاید :

أحمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن محمود بن أحمد بن أحمد بن العسقلانی المصری الشافعی الإمام العلامه الحافظ فرید الوقت مفخر الزمان بقیه الحفاظ علم الأئمه الأعلام عمده المحققین خاتمه الحفاظ المبرزین والقضاه المشهورین أبو الفضل شهاب الدین

ابن حجر عسقلانی مصری  شافعی مذهب ، پیشوای دانشمند ، حافظ (صد هزار حدیث) ، یگانه روزگار، افتخار زمان ، باقی مانده از حافظان حدیث ، سرآمد پیشوایان بزرگ ، محقق عمده ، پایان بخش حافظان ، قاضی مشهور …

الهاشمی المکی ، الحافظ أبو الفضل تقی الدین محمد بن محمد بن فهد (متوفای۸۷۱هـ) ، لحظ الألحاظ بذیل طبقات الحفاظ ، ج ۱ ، ص ۳۲۶ ، ناشر : دار الکتب العلمیه – بیروت .

چنین شخصیتی در ده‌های جای از کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری، تصریح می‌کند که تبرک به آثار صالحین مشروع است؛ اما جالب است که محققان وهابی این کتاب در پاورقی همین کتاب نظر او را اشتباه دانسته و تبرک را مقدمه‌ای برای شرک دانسته‌اند .

در ادامه مستندات آن را خدمت خوانندگان عزیز تقدیم خواهیم کرد .

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

 

این جا است که تفاوت بین اهل سنت و وهابیت به روشنی معلوم می‌شود . در حقیقت خط پاورقی کتاب های ابن حجر ، خطی است که بین وهابیت و اهل سنت جدایی می‌اندازد و ثابت می‌کند که وهابیت هیچ ارتباطی به اهل سنت ندارد؛ بلکه تافته‌ای است جدا بافته .