محیی الدین نووی متوفای ۶۷۶ یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ اهل سنت است که تبرک به آثار صالحین را در موارد متعدد مشروع اعلام کرده است؛ بنابراین او نیز از دیدگاه وهابیت باید مشرک قلمداد شود.

بهترین شرحی که بر صحیح مسلم در تاریخ اهل سنت نوشته شده است، شرح محیی الدین نووی است . همچنین کتاب المجموع، بهترین و گسترده‌ترین کتاب فقهی شافعی‌ها به شمار می‌رود. شمس الدین ذهبی از او با عنوان «مفتی الأمۀ» یاد کرده است:

یحیى بن شرف بن مری بن حسن بن حسین . مفتی الأمه ، شیخ الإسلام ، محیی الدین ، أبو زکریا النواوی ، الحافظ ، الفقیه ، الشافعی ، الزاهد ، أحد الأعلام ….

تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام ، ج ۵۰   ص ۲۴۶، اسم المؤلف:  شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی الوفاه: ۷۴۸هـ ، دار النشر : دار الکتاب العربی – لبنان/ بیروت – ۱۴۰۷هـ – ۱۹۸۷م ، الطبعه : الأولى ، تحقیق : د. عمر عبد السلام تدمرى

این هم تصویر مستنداتی که محیی الدین نووی صراحتا تبرک به آثار صالحین را مشروع اعلام کرده است:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 

 

آیا مفتی الأمۀ ، شیخ الإسلام، حافظ و فقیه شافعی، امام نووی نیز مشرک بوده است؟