وهابیت، هرگونه استغاثه، توسل و طلب شفاعت از مردگان را شرک و انجام دهنده آن را محدور الدم می‌دانند؛ اما عبد الحمید محمود طهماز در کتاب بازنگری جدید فقه حنفی که در سال ۱۳۹۴ به چاپ رسیده است، به آیه ۶۴ سوره مبارکه نساء برای اثبات مشروعیت ، استغاثه، توسل و طلب شفاعت از رسول خدا صلی الله علیه وآله استدلال کرده است .

بدون هیچ توضیح متن کتاب را که توسط دو تن از علمای اهل سنت ترجمه شده است ، می‌خوانیم :

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

ملک عبد الله پادشاه سابق عربستان در حال زیارت رسول خدا صلی الله علیه واله

ملک عبد الله پادشاه سابق عربستان در حال زیارت رسول خدا صلی الله علیه واله

ملک عبد الله پادشاه سابق عربستان در حال زیارت رسول خدا صلی الله علیه واله

ملک عبد الله پادشاه سابق عربستان در حال زیارت رسول خدا صلی الله علیه واله

14