مولوی محمد عمر سربازی ، دانشمند و مفتی سرشناس اهل سنت بلوچستان فتوا داده است که هیچ بیماری مسری در عالم وجود ندارد ، هر کس معتقد باشد که بیماری از شخصی به دیگری سرایت می‌کند، مشرک است !

 

 

1 2 3 4 5

 

 مولوی عبد الحمید اسماعیل زهی :: مولوی محمد عمر سربازی

مولوی عبد الحمید اسماعیل زهی :: مولوی محمد عمر سربازی

 

قضاوت با خوانندگان عزیز !