برخی توهم کرده‌اند که وجود «عده من أصحابنا» در برخی از سند‌های کتاب شریف کافی ، سبب انقطاع در این سندها می‌شود ، غافل از این که در بخاری و مسلم نیز شبیه همین تعابیر نیز وجود دارد …

«عده من أصحابنا» در کتاب کافی و مشابه آن در بخاری و مسلم

یکی از اشکالاتی که برخی از وهابی‌های بی‌سواد بر کتاب شریف کافی می‌گیرند، وجود «عده من أصحابنا» در تعدادی از سند‌های این کتاب است .

تمام علمای شیعه در طول تاریخ اجماع دارند که وجود این جمله، نمی‌تواند به صحت سند ضرری بزند؛ زیرا مقصود از آن تعدادی از اساتید شیخ کلینی و همگی آن‌ها ثقه و از بزرگان تاریخ شیعه هستند و مرحوم کلینی به خاط اختصار در سند نام همه آن‌ها را ذکر نکرده است .

مرحوم نجاشی در رجال خود و همچنین علامه حلی در خلاصه الأقوال ، نام این افراد را از زبان خود مرحوم کلینی این گونه نقل کرده‌اند:

وقال أبو جعفر الکلینی : کل ما کان فی کتابی عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عیسى ، فهم محمد بن یحیى وعلی بن موسى الکمیذانی وداود بن کوره وأحمد بن إدریس وعلی بن إبراهیم بن هاشم .

رجال النجاشی – النجاشی – ص ۳۷۸

الفائده الثالثه قال الشیخ الصدوق محمد بن یعقوب الکلینی فی کتابه الکافی فی اخبار کثیره عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عیسى ، قال : والمراد بقولی عده من أصحابنا : محمد بن یحیى وعلی بن موسى الکمندانی وداود بن کوره وأحمد بن إدریس وعلی بن إبراهیم بن هاشم .

وقال : کلما ذکرته فی کتابی المشار إلیه عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقی ، فهم علی بن إبراهیم وعلی بن محمد بن عبد الله ابن أذینه وأحمد بن عبد الله بن أمیه وعلی بن الحسن .

قال : وکلما ذکرته فی کتابی المشار إلیه عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد ، فهم علی بن محمد بن علان ومحمد بن أبی عبد الله ومحمد بن الحسن ومحمد بن عقیل الکلینی .

خلاصه الأقوال – العلامه الحلی – ص ۴۳۰ .

بنابراین ، این اشکال به هیچ وجه درست نیست.

گذشته از این، اگر «عده من أصحابنا» اشکال باشد، در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم نیز چنین جملاتی در سند روایات وجود دارد . در برخی از روات بخاری صراحتا با جمله «یُروی ؛ روایت شده» روایت شروع شده است که قطعا منقطع است . در برخی دیگر «بعض أصحابنا» ، «بعضی أصحابی» ، «قال أصحابنا» ، «غیر واحد من أصحابنا» و… وجود دارد که ما به برخی از آن‌ها به صورت تصویری اشاره خواهیم کرد:

 

 

1 2 3 4 5 6 7 7_2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20