روایت «کتاب الله و سنتی» در سال‌های اخیر شهرت بیشتری یافته و برخی این روایت را در مقابل روایت متواتر «کتاب الله وعترتی» علم می‌کنند . بسیاری از کارشناسان شیکه‌های وهابی هم مدعی هستند که روایت «کتاب الله وسنتی» صحیح و روایت «کتاب الله وعترتی» ضعیف است  . در حالی که روایت ثقلین با سند صحیح در هیچ کتابی از کتاب‌های اهل سنت با تعبیر «کتاب الله وسنتی» نقل نشده است . بسیاری از پژوهشگران اهل سنت و وهابیت نیز به این مسأله اعتراف کرده اند .

در این پست اسکن کتاب های دوازده نفر از پژوهشگران و محققان اهل سنت و وهابیت را قرار داده‌ایم تا این مسأله به راحتی ثابت شود .

برای دانلود اسکن ها روی نماد ذیل کلیک کنید

Download (2)