مولوی محمد عمر سربازی، دانشمند و فقیه مشهور اهل سنت که از او با عنوان قطب الأقطاب صوفی‌های بلوچستان یاد کرده‌اند، در باره نگاه کردن به تلویزیون، کار در شبکه‌های تلویزیونی و … فتاوای جالبی داده است که بدون هیچ گونه قضاوت و تحلیلی عین فتاوای ایشان تقدیم برادران اهل سنت می‌شود .