متأسفانه در برخی از کتاب‌ها روایاتی نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه وآله ایستاده ادرار می کرده است. با این که همان‌ها تصریح کرده‌اند که اگر یک راوی چنین کاری انجام دهد، از او روایت نقل نمی‌کنند. از طرف دیگر روایاتی نقل شده است که هر کس چنین نستبی به آن حضرت داد، او را تصدیق نکنید.

 

ایستاده ادرار کردن، هرچند که حرام نیست؛ اما از انسان با ادب و با نزاکت هرگز چنین عملی سر نخواهد زد؛ هم خلاف مروت است و هم نشانه بی‌مبالاتی نسبت به نجاست‌ها. به خصوص اگر در محضر دید دیگران باشد. با کمال تأسف بنی امیه روایاتی را جعل و به رسول خدا صلی الله علیه وآله تهمت زده‌اند که آن حضرت ایستاده ادرار می‌کرده است. بخاری در صحیح خود در سه جا این روایت را از حذیفه نقل کرده است.

زشتی این عمل به حدی است که جریر بن عبد الحمید از بزرگان اهل سنت و از روات بخاری و مسلم، از سماک بن حرب به دلیل این که او را یکبار در حال ایستاده ادار کردن دیده بود، روایت نقل نمی‌کرد.

از همفکران جریر بن عبد الحمید باید پرسید که چرا چنین عمل قبیحی را به پیام‌آور خدا و اشرف مخلوقات نسبت می‌دهید؟ اگر این عمل برای یک راوی جرح محسوب شود، پیامبر را از نبوت ساقط خواهد کرد.

البته قطعی است که این روایت دروغ است؛ چنان خود بزرگان اهل سنت نقل کرده‌اند که عایشه می‌گفت:

منْ حَدَّثَکُمْ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا کَانَ یَبُول إِلَّا قَاعِدا

هر کس برای شما نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه وآله ایستاده بول کرده، او را تصدیق نکنید ؛ آن حضرت بول نمی‌کرد؛ مگر نشسته.

بر اساس این روایت کسانی که چنین تهمتی به آن حضرت زده‌اند،‌ دروغگو بوده اند.

و جالب تر این که برخی از علمای شافعی مسلک، نقل کرده‌اند که مردم هرات سال یکبار ایستاده بول می کردند تا به سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله عمل کرده باشند. راست و دروغ این مطلب به عهده این افراد است که همگی از بزرگان اهل سنت در طول تاریخ به شمار می‌روند.

 

 

روایت بخاری و تهمت به رسول خدا صلی الله علیه وآله

 

 

عدم نقل روایت از سماک بن حرب توسط جریر بن عبد الحمید به خاطر ایستاده ادرار کردن

 

رسول خدا صلی الله علیه وآله، هیچگاه ایستاده بول نکرده است

اهل سنت با سند صحیح نقل کرده‌اند که عایشه راویان این تهمت به پیامبر خدا را دروغگو می‌دانسته است. ترمذی این روایت صحیح‌ترین روایت در این باب می داند. البانی وهابی نیز در چندین جا از کتاب خود این روایت را تصحیح کرده است . حاکم نیشابوری و شمس الدین ذهبی نیز گفته‌اند که این روایت شرایط بخاری و مسلم را دارد:

 

 

قاضی حسین مروروذی: مردم هرات سال یکبار ایستاده بول می کردند تا به سنت پیامبر عمل کرده باشند:

 

 

شرح حال قاضی حسین از زبان بزرگان اهل سنت

 

حال سؤال این جاست که اگر ایستاده بول کردن، جرح و سبب سلب عدالت کسی باشد، چرا برای پیام‌آور خدا چنین مطلب زشتی را نقل کرده‌اید؟

چرا مردم هرات هرسال به این سنت خیالی عمل می‌کردند؟ آیا قاضی حسین مروروذی که از او با عناوینی همچون حبر الأمه، فقیه خراسان، الإمام الجلیل و … یاد کرده‌اند، به مردم هرات تهمت زده است؟ البته بعید نیست ؛ چون کسانی که به پیامبر خدا چنین تهمت‌هایی می‌زنند، قطعا می توانند به مردم یک شهر هم این افترا را بزنند.

 

موفق باشید

یاعلی…