تاریخ نویسان سنی مذهب نقل کرده اند که بی‌بی رباب علیها السلام، آن قدر برای سید الشهداء علیه السلام عزاداری کرد که جانش را از دست داد!

 

ابن أثیر در کتاب الکامل فی التاریخ می‌نویسد:

وکان مع الحسین امرأته الرباب بنت امرئ القیس وهی أم ابنته سکینه وحملت إلی الشام فیمن حمل من أهله ثم عادت إلی المدینه فخطبها الأشراف من قریش فقالت ما کنت لأتخذ حموا بعد رسول الله وبقیت بعده سنه لم یظلها سقف بیت حتى بلیت وماتت کمدا

وقیل إنها أقامت علی قبره سنه وعادت إلی المدینه فماتت أسفا علیه.

همراه امام حسین علیه السلام همسرش رباب دختر أمرئ القیس هم بود. او مادر دخترش سکینه است و همراه سایر خاندانش به شام برده شد و سپس به مدینه برگشت.

بزرگان قریش از او خواستگاری کردند؛ او در جواب گفت: من بعد از رسول خدا صلی الله علیه وآله پدر شوهری انتخاب نمی‌کنم.

 پس از امام حسین علیه السلام هیچ سقفی بر سر رباب، سایه نیفکند؛ تا این که بیمار شد و از شدت اندوه از دنیا رفت.

و گفته شده که او یکسال روی قبر آن حضرت ماند و سپس به مدینه برگشت ، و از شدت غصه برای آن حضرت، از دنیا رفت.

الکامل فی التاریخ ، ج۳، ۴۴۰.

 

و ابن کثیر دمشقی در تاریخ خود نیز این چنین نوشته است:

فأحب الحسین زوجته الرباب حبا شدیدا وکان بها معجبا یقول فیها الشعر ولما قتل بکربلاء کانت معه فوجدت علیه وجدا شدیدا وذکر أنها أقامت على قبره سنه ثم انصرفت وهى تقول:

إلى الحول ثم اسم السلام علیکما 

ومن یبک حولا کاملا فقد اعتذر 

وقد خطبها بعده خلق کثیر من أشراف قریش فقالت ما کنت لأتخذ حموا بعد رسول الله صلى الله علیه وسلم ووالله لا یؤوینى رجلا بعد الحسین سقف أبدا ولم تزل علیه کمده حتى ماتت

امام حسین علیه السلام همسرش رباب را بسیار زیاد دوست داشت و عاشق او بود و در باره‌اش شعر می‌سرود.

هنگامی که آن حضرت در کربلا شهید شد، رباب همراهش بود و به شدت غصه‌دار و ناراحت شد…

پس از آن، افراد زیاد از بزرگان قریش از او خواستگاری کردند؛ اما در جواب گفت: من پس از رسول خدا صلی الله علیه وآله پدر شوهری انتخاب  نمی‌کنم، به  خدا قسم پس از حسین با هیچ مردی زیر یک سقف زندگی نخواهم کرد.

آن حضرت همواره از غصه بیمار بود، تا از دنیا رفت.

البدابه والنهایه، ج۸، ص۲۹۴ ـ ۲۹۵.