توسل شافعی به قبر ابو حنیفه/ مصادر و تصحیح بزرگان اهل سنت

وهابی‌ها، هر نوع تبرک، توسل و استغاثه از قبور پیامبران و صالحین را شرک و کفر می‌دانند و فتوا به کشتن توسل کننده داده‌اند. آن‌ها همچنین خواندن نماز در کنار قبور و دعا کردن در کنار این قبور را شرک و کفر می‌دانند.   اما امام محمد بن ادریس شافعی متوفای ۲۰۳هجری قمری، رئیس مذهب … ادامه خواندن توسل شافعی به قبر ابو حنیفه/ مصادر و تصحیح بزرگان اهل سنت