جز گریه تو تو خونه مون نیست کاری . کشتند تو رو چون منو دوست داری .

 

بسم رب صدیقه الشهیده

 

کشتند تو رو چون منو دوست داری

 

برای دانلود فایل روی آیکون ذیل کلیک کنید

Download (2)

جز گریه تو خونه مون نیست کاری

کشتند تو رو چون منو دوست داری

زینب سرش روی دیوار .

شد رو سرم خونه آوار

مردم همه خواب خوابند

از گریه این خانه بیدار

از داغ تو آه به لبم دارم

از بی کسی شکوه با چاه دارم

جز گریه تو خونه مون نیست کاری

کشتند تو رو چون منو دوست داری

حاج محمود کریمی

حاج محمود کریمی . فاطمیه

با چشمای نیمه بسته

بین نماز نشسته

هی گفتی عجل وفاتی

پیش من دلشکسته

باغ دلم خشک و بی برگ می شه

هر دفه تا صحبت مرگ می شه

سنگینه این غم رو سینه ام

تنها ترین مدینه ام

رفتی و تنهام گذاشتی

حالا که تنها ترینم

با این که حال منو درک کردی

تو اوج غربت منو ترک کردی

جز گریه تو خونه مون نیست کاری

کشتند تو رو چون منو دوست داری