من که دلم دلبری مثل حیدر داره

به غم بگو دست از سر دلم برداره

 

 

 

Download (2)