مراکز پخش و فروش کتاب «شبهه پژوهی»

“شبهه پژوهی” عنوان مجموعه ای است که با قلمی مستند و منطق مدار، پاسخگوی شبهه پراکنی های فرقه ضاله وهابیت بر ضد مذهب حقه شیعه خواهد بود. دو جلد از مجموعه کتاب های “شبهه پژوهی” با رویکرد نقد کتاب های وهابیت بر ضد شیعه از چاپ خارج شد.     جلد اول : نقدی بر … ادامه خواندن مراکز پخش و فروش کتاب «شبهه پژوهی»