جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : «ترجمه و تحقیق “نقدی بر کتاب وحدت و شفقت صحابه و اهل بیت علیهم السلام با یکدیگر” به زبان اردو» تألیف حجت الإسلام سید محمد کاظم رضوی برگزار شد.

 

استاد مشاور این پایان نامه حضرت حجت الإسلام دکتر رضا نژاد مدیر محترم پژوهشگاه علوم اسلامی و استاد راهنمای آن دکتر اعظم شاهد بوده است.

سید محمد کاظم رضوی از طلاب پاکستانی جامعه المصطفی العالمیه است که جلد دوم کتاب شبهه پژوهی را که به نقد و پاسخ کتاب «وحدت و شفقت صحابه و اهل بیت علیهم السلام» اختصاص دارد، به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد به زبان اردو ترجمه کرده است.

دفاعیه این پایان نامه امروز: ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶ در مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی برگزار شد. داوران ، استاد مشاور و استاد راهنما این پایان نامه را حائز  نمره ۱۹ و نیم دانستند.

 

با توجه به اهمیت کتاب و پژوهشی بودن آن، مسؤولین محترم قول دادند که به زودی این پایان چاپ و توزیع خواهد شد.

 

 

 

 

مراکز پخش و فروش کتاب «شبهه پژوهی»