کتاب “خصائص امیرمؤمنان علی بن أبی طالب علیه السلام” نوشته احمد بن شعیب نسائی، چاپ های مختلفی دارد که برخی از آن‌ها در اینترنت موجود است؛ اما چاپ المکتبه العصریه، تحقیق: الدانی بن منیر آل زهوی امتیازات زیادی دارد که در هیچ سایتی بارگذاری نشده است. یکی از دوستان امیرمؤمنان علیه السلام زحمت pdf کردن این کتاب را کشیده و خواسته‌اند که در اختیار همگان قرار گیرد .

 

دانلود فایل pdf

دانلود فایل pdf