بررسی تطبیقی آیات امامت ، هر شب ساعت ۲۳ به وقت ایران و افغانستان از صفحه فیس بوک و اینستاگرام

 

 

بررسی تطبیقی آیات امامت ، هر شب ساعت ۲۳ به وقت ایران و افغانستان از صفحه فیس بوک و اینستاگرام

لینک فیس بوک

https://www.facebook.com/smyazdani110/live/

 

لینک اینستاگرام

http://instagram.com/smyazdani