August 07,2020 | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
مبلغ وهابی: خداوند روی تخت می‌نشیند و پیامبران هم دور او را می گیرند!!!!

مبلغ وهابی: خداوند روی تخت می‌نشیند و پیامبران هم دور او را می گیرند!!!!

مبلغ وهابي: خداوند روز جمعه از أعلی عليين پايين مي‌آيد و روي تخت مي‌نشيند و پيامبران هم در كرسي‌هاي از نور مي‌نشينند و دور خداوند حلقه مي زنند!!!

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 360
  • ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
دریافت