السلام علیک یا أبا عبد الله الحسین

خدایا می شود یکبار دیگه ، چشمان مان به این ضریح بیفتد؟!!

 

 

haram01