راه و بیراه » وهابيت
کد خبر : 342
سه شنبه - ۸ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۳

برنامه راه و بیراه (۲۲): بررسی روایت توسل عمر بن خطاب به عباس

برنامه راه و بیراه (۲۲): بررسی روایت توسل عمر بن خطاب به عباس

موضوع: بررسی روایت توسل عمر بن خطاب به عباس عموی پیامبر (ص). آیا توسل عمر به عباس ثابت نمی کند که تنها توسل به زنده جایز است، اگر این طور نیست، چرا عمر بن خطاب به قبر پیامبر توسل نکرد؟

(بیشتر…)