وهابی چه خبر؟ » ویدئوها
کد خبر : 456
جمعه - ۱۱ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۱

وهابی چه خبر؟ قسمت پنجم . صحنه های از انفجار اماکن مسلمین توسط وهابیت

وهابی چه خبر؟ قسمت پنجم . صحنه های از انفجار اماکن مسلمین توسط وهابیت

منفور و خبیث و منزجر باید شد . بی هیچ دلیلی منفجر باید شد .

صحنه های از انفجار اماکن مسلمین توسط وهابی ها .

(بیشتر…)