میان برنامه های شبکه ولایت » ویدئوها
کد خبر : 664
سه شنبه - ۱۵ مهر ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۲

دل عاشق من ، دست و پا کرده گم . بال و پر می زند ، سوی وادی خم .

دل عاشق من ، دست و پا کرده گم . بال و پر می زند ، سوی وادی خم .

دل عاشق من ، دست و پا کرده گم . بال و پر می زند ، سوی وادی خم .

(بیشتر…)