راه و بیراه » وهابيت
کد خبر : 80
چهارشنبه - ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۲
برنامه: راه و بیراه (3)

تکفیر مسلمانان توسط وهابیت (۲)

تکفیر مسلمانان توسط وهابیت (۲)

برنامه ” راه و بیراه ” قسمت سوم ؛ تکفیر مسلمانان توسط وهابیت (۲)

(بیشتر…)