راه و بیراه » وهابيت
کد خبر : 82
چهارشنبه - ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۷
برنامه : راه و بیراه (4)

تکفیر مسلمانان توسط وهابیت (۳)

تکفیر مسلمانان توسط وهابیت (۳)

برنامه ” راه و بیراه ” قسمت چهارم ؛ تکفیر مسلمانان توسط وهابیت (۳)

(بیشتر…)