ایا اسامی افرادی که در جزء اول رجال ابن داود امدند از نظر خود ابن داود ثقه هستند و ایا خود او در این مورد توضیح داده؟


 

سلام علیکم
با توجه به این که خود ابو داود تصریح کرده است که تمام روایات سننش صحیح نیست و بلکه برخی از آن‌ها مرسل، بعضی ها غیر صحیح و … هستند، نمی توان مدعی شد که تمام روات این کتاب ثقه هستند …

هرچند که بعضی ها مدعی شده اند تمام روایات صحاح سته «صحیح» هستند . مثلا حاجی خلیفه نیز می‌نویسد :

والکتب المصنفه فی علم الحدیث أکثر من ان تحصى الا ان السلف والخلف قد اطبقوا على ان أصح الکتب بعد کتاب الله سبحانه وتعالى صحیح البخاری ثم صحیح مسلم ثم الموطأ ثم بقیه الکتب السته وهی سنن أبی داود والترمذی والنسائی وابن ماجه والدارقطنی والمسندات المشهوره ولنذکرها هنا فی هذا الکتاب على ترتیبه الالف.

کتابهایى که در علم حدیث نوشته شده بسیار و از حد شماره بیرون است؛ اما گذشتگان و آیندگان اتفاق دارند بر این‌که صحیح ترین کتابها بعد از کتاب خداوند متعال صحیح بخارى و سپس صحیح مسلم بعد از آن کتاب مؤطأ و بعد از آن سایر کتب ششگانه اند و آنها سنن ابی داود و ترمزی و نسائی و ابن ماجه و دارقطنی و مسند های مشهور که آنها را در این کتاب به ترتیب الفبا ذکر می کنیم .

القسطنطینی الرومی الحنفی، مصطفی بن عبدالله (معروف به حاجی خلیفه) (متوفاى۱۰۶۷هـ)، کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون، ج۱، ص۶۴۱، ناشر: دار الکتب العلمیه – بیروت – ۱۴۱۳ – ۱۹۹۲.

و یا سید صدیق حسن قنوجى نیز در کتاب «الحطه فى ذکر الصحاح السته» یادآور مى‌شود که صحاح سته از منابع دست اول و داراى برترین رتبه در میان جوامع روایى اهل سنت بوده و از شهرت و قبول تغییر ناپذیرى در میان امت اسلام (از گذشته تا کنون) برخوردار هستند:

کتب الحدیث وإن کانت فی نفسها کثیره ولدى أهل العلم شهیره لکن الطبقه العلیا منها هی الصحاح السته التی خصت بمزید الصحه والشهره والقبول وتلقتها الأمه المرحومه جمیعا من السلف والخلف تلقیا لا یحول ولا یزول واعتنى بروایتها عصابه أهل الحدیث عنایه تامه وأذعن لضبطها ونشرها فی کل عصر خاصتهم والعامه بل علیها اقتصروا فی قراءه کتب الحدیث وتدریسه.

کتابهاى روایى هرچند که بسیار و در نزد اهل علم مشهور هستند؛ اما برترین ‌آنها «صحاح ششگانه» است که ویژگى‌هاى منحصر به فرد آنها صحت، شهرت و قبول روایات آنها است و امت مرحومه (منظور امت اسلام است) همگى از گذشته تا کنون روایاتشان را قبول داشته و دارند به گونه‌اى قابل تغییر و برطرف شدن نیست و گروهى از محدثان به روایات این کتابها عناویت ویژه‌اى دارند و اعتقاد به حفظ دارند و این روایات آن را در تمام عصرها منتشر کرده‌اند؛ بلکه بر قرائت کتابهاى روایى و تدریس آنها اهتمام ورزیده‌اند.

القنوجی البخاری، أبو الطیب السید محمد صدیق خان بن السید حسن خان (متوفاى۱۳۰۷هـ)، الحطه فی ذکر الصحاح السته، ج۱، ص۱۲

 

ولی تا کنون ندیده ام که کسی گفته باشه تمام راویان صحاح سته (غیر از بخاری و مسلم) ، ثقه هستند .

 

 

موفق باشید

یاعلی…