آیا خدای صوفیان همان خدای ابن عربی است؟

سلام علیکم

صوفیه فرقه های مختلفی دارند و همگی با ابن عربی هفکر نیستند . و همه صوفی ها هم نظرشان در باره خداوند یکی نیست .

موفق باشید

یاعلی….