سجودی کارشناس یکی از شبکه‌های وهابی مدعی است که هیچ کس نمی‌تواند مرده‌ای را زنده کند. هیچ مسلمانی تا کنون چنین اعتقادی نداشته و … اما نظر ابن تیمیه و برخی از علمای اهل سنت چیز دیگری است …

 

 

    فیلم برنامه

فیلم برنامه

 

اسکن‌های برنامه

اسکن‌های برنامه

 

فایل صوتی برنامه

فایل صوتی برنامه

.

به زودی متن کامل برنامه در همین جا گذاشته خواهد شد…