کلیپ علامه کریمه از مفتیان مصری : وهابیت همان خوارج زمان هستند و خون مسلمانان را مباح می دانند (با زیر نویس فارسی)

به نام خداوند بخشنده مهربان

 دکتر کریمه :

خداوند متعال با علم قدیمش راه و روش خوارج را برای تمام بشریت معین کرده است .در سوره بقره می فرماید :
ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیاه الدنیا
تفسیرش می کنم یعنی یک شعارهای شرعی می دهند مثل این شعارها خلافت ، راه حل اسلامی ، سلف ، صحابه ، حاکمیت ، البرائه ، ولاء ، این شعار های وهابی ها که این ها مسلمان نیستند .
ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیاه الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام و إذا تولی سعی فی الأرض لیفسد فیها و یهلک الحرث والنسل والله لا یحب الفساد
گمان می کنم این خصوصیات کاملا منطبق بر این وهابیت و عملیات تروریستی این ها ست و فرقی ندارد بین کسی که این عملیات را مستقیما انجام می دهد یا باعث آن می شود . سپس خداوند متعال در سوره جاثیه می فرماید :
افرأیت من اتخذ إلهه هواه


یعنی مردم سؤال می کنند این هایی که تمام مدت در مورد انفجار فکرمی کنند و منتظر می مانند ؛ پس دین این ها کجاست ؟ این ها دین ندارند همان فرمایش خداوند است
افرأیت من اتخذ إلهه هواه
خداوند علم دارد
وختم علی سمعه و قلبه وجعل علی بصره غشاوه فمن یهدیه من بعد الله أفلا تذکرون
مجری :
پس استاد بزرگوار این ها دین ندارند .
از جمله فتاوای قرضاوی مباح دانستن خون مصری ها است ؟

koraima3

من نمی دانم که قرضاوی خوانده است یا نخوانده است ؛ البته که حتما خوانده است فرمایش پیامبر (ص) را کسی که یاری کند بر ریختن خون مسلمانی و با یک کلمه یا با نصف کلمه روی پیشانی او نوشته می شود از رحمت خداوند نا امید است .
این روایت را امثال قرضاوی و خون ریزان دیدند ؛ چون که این ها جنایت های وراثتی دارند که برای این ها به ارث رسیده از جنگ صفین و جمل و نهروان وکربلا
این جنایت های وراثتی است که در خون این ها جریان دارد . این ها اسلام را با شاخه گل و امنیت و امان معرفی نکردند؛ بلکه اسلام را به عنوان یک دین خونریز معرفی کردند . هرکس کلام این ها را می شنود می گوید این از علمای مسلمانان است .
آیا پاپ در واتیکان چنین حرفی می زند ؟ نه اصلا آیا پاپ در کلیسا می تواند چنین حرفی بزند ؟ حتی خاخام یهودی در ملإ عام چنین حرفی نمی زند ؛ چون این ها حکمت دارند؛ ولی این وهابی ها حماقت دارند و درد بی درمان دارند .

koraima
من قرضاوی و کسانی که گمراه شدند را به خواندن موسوعه الفقهیه الکویتیه دعوت می کنم که لفظ استحلال را جستجو کنند . در این موسوعه کل علما اجماع دارند که کسی که حرامی را استحلال کند از اسلام خارج می شود.
یعنی اگر کسی بیاید و بگوید که خون فلان مسلمان مباح است یا این که زنا حلال است یا این که قمار حلال است و عالما و عامدا این کار را انجام دهد از اسلام خارج می شود . چرا؟
چون خداوند را تکذیب کرده است . پیامبر و صحابه را تکذیب کرده و از اجماع مسلمانان خارج شده است . کسی که خدا و پیامبر را تکذیب کند و وقتی که فتوا می دهد که خون فلانی مباح است من به قرضاوی می گویم که از اسلام خارج شدی و مرتد شدی.
من به او گفتم که موسوعه الفقهیه الکویتیه را باز کن و ببین تو خون انسان بی گناهی را حلال دانستی سپس از اسلام خارج شدی .