احمد الطیب : سلفی ها خوارج زمان هستند ؛ اصطلاح « سلف » تدلیس ، کلاهبرداری و دروغ است.

احمد الطیب شیخ الأزهر :   سلفیون خوارج این زمان هستند ؛ هیچ روایتی از پیامبر (ص) وجود ندارد که اگر اختلاف کردید به مذهب سلف رجوع کنید ؛  سلفی گری ، مذهب غالیان است ؛ اصطلاح « سلف » تدلیس و کلاهبرداری و دروغ است ؛ همان گونه که همه مسلمانان و الأزهر پیرو سلف صالح است

 

altayyeb1

 

مجری : شما فرمودید که سلفیون خوارج این زمان هستند .
طیب : این موضوع به بحث کردن در مورد تاریخ این جریان احتیاج دارد و البته این برنامه تحمل این بحث را ندارد و وقت برای آن تنگ است تا این که برای شما تبیین کنم که بیشتر و جمهور مردم بر این مذهب نیستند .
بیشتر مسلمانان مالکی ، شافعی و حنفی بودند ؛ اما احمد بن حنبل که امام اهل سنت است یکی از ائمه سلف هستند . امام مالک هم از ائمه سلف است . ابوحنیفه و شافعی هم از ائمه سلف بودند . بیشترشان از ائمه سلف بودند و سلف ، مذهب نیست .
و می شود یک برنامه بگذاریم در مورد این که معنای کلمه سلف چیست ؟
مجری : منظور سلف صالح است ؛ یعنی پیامبر (ص) و صحابه و تابعین ؟
طیب : کلمه سلف اصلا در قرآن نیامده است مگر در یک جا و آن هم برای مذمت کردن بوده است :
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعین فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین (زخرف ۵۵ و۵۶ )
در سوره زخرف یعنی این ها را مثالی برای کفار امت پیامبر قرار دادیم .
ونیز هم کلمه سلف به معنای فعل هم آمده است . مثلا :
إلا ما قد سلف إن الله کان غفورا رحیما ( نساء ۲۳ )

 


هیچ روایتی از پیامبر (ص) وجود ندارد که اگر اختلاف کردید به مذهب سلف رجوع کنید ؛ بلکه روایت است که اگر اختلاف کردید با جماعت باشید . روایاتی که دستور به اتباع جماعت می دهد « سنت من و سنت .

مذهبی که الان وجود دارد آیا واقعا پیرو سلف صالح است ؟ یا این که وقتی می گوید : فقط از مذهب امام احمد حنبل پیروی کن و بقیه مذاهب باطل است و باید قبر ها را ویران کرد و این که بگویند نماز در مساجدی که ضریح دارند باطل است و این که واجب است که لباس خود را کوتاه کنید و بقیه مذاهب فاسق و بدعت گذار هستند این مذهب سلف نیست.
این مذهب غالیان است ؛ حتی این که آن ها را غالیان مذهب حنبلی می نامیدند و این تاریخی دارد که گروهی از غالیان مذهب حنبلی بودند که خود را منتسب به مذهب سلف کردند ، کتاب هایی را تألیف شده است از خود حنبلی ها که مسلمانان باید توجه داشته باشند که این گروه وهابی را باور نکنند .

altayyeb5
زیرا این ها پیرو احمد حنبل نیستند ؛ بلکه این ها در این جا حرفی زدند که من نمی توانم آن را بگویم که این ها چگونه این مذهب را نجس کردند و آن را تغییر دادند همان گونه که آب دریا را تغییر می دهند .
متأسفانه بیشتر حرف هایی را که از این افراطی ها می شنویم و تأکید می کنیم روی افراطی های غالی ، برادران و فرزندان سلفی ما از غلات حنابله پیروی می کنند و از سلف صالح پیروی نمی کنند. در استفاده از این اصطلاح « سلف » تدلیس و کلاهبرداری و دروغ است ؛ همان گونه که همه مسلمانان و الأزهر پیرو سلف صالح است .
مجری : اجازه دهید یک مسأله را ذکر کنم می خواهم درباره ویران کردن ضریح ها سؤال کنم و اختلافی که الان وجود دارد که سلفی ها می گویند جایز نیست در مسجدی که ضریح در آن باشد نماز خواند و بعضی ها می گویند که پیامبر بعضی از ضریح ها را ویران کرده است ؛ شما بفرماید که من به عنوان یک مسلمان در حرم حضرت نفیسه یا حرم حضرت زینب (س) نماز می خوانم آیا نماز من صحیح است یا باطل ؟

altayyeb4

طیب : من دو جواب دارم : جواب اول : همان جوابی است که پیامبر (ص) داده و فرموده است اگر اختلافی دیدید ؛ پس باید از جماعت پیروی کنید ، باید ببینید جماعت مسلمانان چه کار می کنند ؛ چون اجماع مصدری از مصادر تشریع است و این عجیب است که برادران سلفی ما به این نکته توجه ندارند .
این سلفی ها نسبت به تمام مسلمانان که یک میلیارد و خورده ای هستند ، این سلفی ها صفر هستند ، خیلی کم هستند . پیامبر (ص) فرموده است : در اختلافات به سلفی ها نگاه نکنید ؛ بلکه از جماعت پیروی کنید ، ببینید جماعت چه کار می کند ، آیا ضریح ها را خراب می کند یا این که در مساجدی که درآن ضریح است نماز می خوانند ؟ من توجهی به حرف سلفی ها نمی کنم .
جواب دوم : جواب عملی ، شما فرمودید که اگر در مسجد حضرت نفیسه یا حضرت زینب (س) و امام حسین (ع) و مسجدی که در آن ضریح است آیا نماز صحیح است یا باطل ؟
جواب عملی : واضح است که از ۱۴۰۰ سال قبل حکم نماز مردم در مسجد پیامبر (ص) و حال آن که در آن ضریح است و قبر پیامبر (ص) و ابوبکر و عمر هستند ؛ پس به خدا قسم اگر بگویید که نماز در مسجد امام حسین (ع) باطل است چون در آن ضریح وجود دارد ؛ پس باید بگویید که نماز مسلمانان در طول ۱۴۰۰ سال باطل است و بر ما واجب است که این ضریح ها را خراب کنیم و البته این جنایاتی است که انسان را از اسلام خارج می کند ؛ چون باطن این اعمال جرأت و اهانت به پیامبر (ص) و قبر مطهر ایشان است و بلکه در مسجد امام حسین (ع) و مسجد حضرت زینب (س) ضریح ها جدا هستند ؛
یعنی طرف آن ها نماز خوانده نمی شود ولی در مسجد پیامبر (ص ) مردم در پشت قبر ها به طرف قبر ها نماز می خوانند و طرف راست وچپ و عقب و جلو قبرها نماز می خوانند و نماز صحیح است و کسی جرأت پیدا نکرده که بگوید نماز در مسجد پیامبر باطل است .