دکتر !!!! ملا زاده مدعی است که اهل سنت به راحتی می‌توانند در شبکه او حرف خودشان را بزنند ؛ اما … قطع صدای بینندگان اهل سنت در این شبکه و سخنان رکیک جناب ملا در پاسخ به بینندگان سنی مذهب خود…

 

 

 

 

molladade