محمد بن سیدی محمد مولای ، پژوهشگر موسوعه فقهیه الکویتیه و عضو هیأت فتوا در وزارت اوقاف کویت، مدعی است که روایت «کتاب الله وسنتی» در سنن أبی داود، سنن ترمذی و سنن إبن ماجه نقل شده است . و البته آدرس دقیق هم می‌دهد !!!


 

 

محمد بن سیدی محمد مولای ، پژوهشگر موسوعه فقهیه الکویتیه و عضو هیأت فتوا در وزارت اوقاف کویت، مدعی است که روایت «کتاب الله وسنتی» در سنن أبی داود، سنن ترمذی و سنن إبن ماجه نقل شده است . و البته آدرس دقیق هم می‌دهد !!!

 


 

بهترین شاهد بر دروغگویی این پرفسور!!! تعلیقه دیگر این کتاب توسط ماجد الحموی است که این روایت را از کتاب مستدرک حاکم نیشابوری نقل کرده است :

 

 

الا  لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْکَاذِبِینَ …