تبرک به خون و بول غیر رسول خدا صلی الله علیه وآله جایز نیست؛ زیرا طهارت آن‌ها ثابت نشده ؛ به خلاف بول و خون آن حضرت

شیخ علی محفوظ حنفی از دانشمندان معاصر اهل سنت، عضو هیأت کبار العلماء مصر و رئیس قسم الوعظ در الأزهر در کتاب الإبداع فی مضار الابتداع، در باره طهارت بول رسول خدا صلی الله علیه وآله می‌نویسد:

وقد ورد أنه علیه الصلاه والسلام دعا لخادمته لما شربت بوله وقال : «لن تلج النار بطنک»، رواه الدار قطنی وقال : هو حدیث صحیح…

به درستی روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه وآله در هنگامی که خادمه‌اش بول او را نوشید، این چنین دعا کرد: «آتش به شکم تو هرگز اصابت نکند». این روایت را دار قطنی نقل کرده و گفته: این حدیث صحیح است.

سپس در ادامه باره مشروعیت تبرک به غیر پیامبر این چنین می‌‌نویسد:

وصفوه القول أن الشارع أجاز لنا تعظیم ذوی الفضل من العلماء والصلحاء وأباح لنا إحترامهم بحدود مخصوصه فلا بأس بهذا التبرک ما دام لم یخرج إلی الحد الذی تأباه الشریعه . فلا یجوز التبرک بدم غیره وبوله إذ لم یثبت طهاره ذلک بخلافه فإن الأصح طهاره فضلاته علیه الصلاه والسلام ، قال به القاضی حسین وآخرون.

دیدگاه برگزیده این است که شارع به ما اجازه داده که در برابر علمای فاضل و صالحان تعظیم کنیم و احترام آن‌ها را در حدود مخصوص مباح دانسته است. پس تبرک به آن‌ها جایز است؛ تا زمانی که از حدودی که شرع آن را نمی‌پذیرد، خارج نشود. پس تبرک به خون و بول غیر رسول خدا صلی الله علیه وآله جایز نیست؛ زیرا طهارت آن‌ها ثابت نشده ؛ به خلاف بول و خون آن حضرت. نظر صحیح‌تر این است که فضولات آن حضرت پاک است. قاضی حسین و دیگران طرفدار این دیدگاه هستند.

الإبداع فی مضار الابتداع ، ص۱۷۹.

 

اگر همین سخن را یکی از علمای شیعه گفته بود، فریاد وهابی‌ها گوش فلک را کر می‌کرد و از عصبانیت منفجر می‌شدند؛ ولی…