علامه مقبلی، پس از تنظیم کردن بعضی از طریق‌های این حدیث (غدیر) گفت: اگر این حدیث قطعی نباشد؛ هیچ چیزی در دین قطعی نخواهد بود .

قال العلامه المقبلی بعد سرده لبعض طرق هذه الحدیث فان لم یکن هذا معلوما فما فی الدین معلوم.

کتاب هدایۀ العقول ، ج۲، ص۳۱

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

4