ای غریب بی قرینه – مرحوم سید جواد ذاکر

ای غریب بی قرینه ، با تو بودم از مدینه

ای تمام حاصل من ، بی تو می‌میرد دل من

یا حسین سالار زینب

 

کربلات عین بهشته ، خادماش حور و فرشته

کل ارض کربلا را،  رو دلم زهرا نوشته

 

 

Download (2)