دانلود پی دی اف pdf کتاب سیف الکندهاری علی عنق السلفی و البیانات الصادقه فی أحوال الفرقه الوهابیه نوشته محمد عبید الله أیوبی قندهاری

مولوی شیخ ابو الفضل محمد عبید الله ایوبی قندهاری از علمای معاصر و بزرگ اهل سنت افغانستان که در فقه حنفی مذهب، در کلام ماتریدی و در عرفان و تصوف پیرو طریقت نقشبندیه است، دو کتاب بسیار مهم در رد وهابیت و سلفی گری دارد :

« سیف الکندهاری علی عنق السلفی » و « البیانات الصادقه فی أحوال الفرقه الوهابیه»

هر دو کتاب در یک مجلد چاپ شده است.

مطالب بسیار ناب و خوبی در این دو کتاب وجو دارد که برای اثبات انحرافی بودن فرقه سلفی گری و وهابیت، راهگشاست.

 

دانلود فیلم برنامه

دانلود pdf کتاب