کتاب «اعتدال در مسلک دیوبند» یکی از بهترین کتاب‌هایی است که علمای معاصر اهل سنت علیه فتنه تکفیری وهابیت نوشته اند . مولوی عبد الرحمن چابهاری سربازی امام جمعه و مدیر حوزه علمیه اهل سنت شهرستان چابهار،  در این کتاب تلاش کرده است که ثابت کند ،‌ تمام مذاهب اهل سنت ارتباطی با وهابیت ندارند. آن‌ها فرقه افراطی و تفکیری هستند که باید به اصل خود که همان اهل سنت است برگردند.

عبد الرحمن چابهاری در مقدمه کتاب در باره هدف خود از نوشتن این کتاب می‌نویسد :

«امروزه برخی از شبکه های ماهواره ای و افرادی در ابعاد دیگر دنیای مجازی ، علی رغم ادعای تسنّن و پیروی از سلف صالح، به برخی از باورهای اجماعی «اهل سنت» و «سلف صالح» یورش می‌آورند و جوانان عاری از دانش تخصص دینی را از دایره اجماع، خارج و در دام بی‌بند و باری دینی گرفتار می سازند و اغلب أن‌ها هم عناصری گریزان از علما و گاه دشمن دینی هم‌کیشان بار می‌آیند…
به هر حال در این میان مسؤلیت علمی ـ الهی بر دوش علمای دین قرار دارد و به هر صورتِ ممکن باید آن را ادا کنند و چاپ و نشر مجدد این مطالب ، کوششی برای ادای همین دَین است . اثبات فرق میان «اهل سنت حقیقی» و «وهابیت» در برخی مسایل و برائت علمای دیوبند از بی‌عدالتی‌های «وهابیه» ، موضوع اصلی مطالبی است که در این رساله می خوانید».

sarbazi4

 

 

جلد کتاب

sarbazi1

 

صفحه مشخصات چاپ کتاب

sarbazi2

 

برای دانلود کتاب بر روی ایکون ذیل کلیک کنید

Download (2)

توجه داشته باشید که هدف ما هم از گذاشتن این کتاب جدا سازی «اهل سنت» از «وهابیت» است و تشکیل جبهه واحد از تمام مسلمانان علیه تکفیری‌هاست . به این معنا نیست که تمام مطالب این کتاب را نیز قبول داشته باشیم .

 

 

عبد الرحمن سربازی

مولوی عبد الرحمن چابهاری ، امام جمعه و مدیر حوزه علمیه اهل سنت شهرستان چابهار در کنار مولوی عبد الحمید اسماعیل زهی امام جمعه و مدیر حوزه علمیه دار العلوم زاهدان

 

موفق باشید

یاعلی…