دوازدهمین برنامه کلمه طیبه با عناوین:

آیا خدا و پیامبرش در باره امامت سخنی نگفته‌اند؟ | معاویه فرمانده لشکری است که رسول خدا صلی‌الله علیه وآله آن‌ها را گروه یاغی و فتنه‌گر معرفی کرده است | ابن ملجم مرادی با این که قاتل امیرمؤمنان علیه السلام است؛ اما بزرگان اهل سنت نام او را در زمره اصحاب آورده‌اند.

 

فایل صوتی

فایل صوتی

 

فایل تصویری

فایل تصویری

 

اسکن های برنامه

اسکن های برنامه