سیزدهمین برنامه کلمه طیبه با عناوینی همچون: فتنه خلق قرآن در عصر احمد بن حنبل و تکفیر کسانی که  قائل به خلق قرآن بودند. تکفیر اشاعره و ماتریدیه توسط سلفی‌های تکفیری . پاسخ به شبهه خان الأمین . اگر سنی های امروز در جنگ جمل و صفین بودند، در کدام جبهه قرار می گرفتند؟

 

فایل صوتی

فایل صوتی

 

 

فایل تصویری

فایل تصویری

 

اسکن های برنامه

اسکن های برنامه