پانزدهمین برنامه کلمه طیبه با عناوین:

 

ـ بررسی ادعای: برتری همه صحابه بر تمام خلایق بعد از پیامبران
ـ بلند صحبت کردن صحابه در محضر رسول‌خدا صلی الله علیه وآله و مخالفت با فرمان خداوند..

 

 

فایل صوتی

فایل صوتی

 

 

فایل تصویری

فایل تصویری

 

اسکن های برنامه

اسکن های برنامه