پیر مرد برای جان دادن عجله داشت … حق داشت… امامش برایش نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم . من الغریب الی الحبیب

 

 

habib

 

 

habib2