استاد دکتر حسن الشافی ، مشاور رئیس الأزهر مصر و رئیس فرهنگستان زبان عربی در مصر:

شکی نیست که وهابیت ، همان خوارج هستند‌؛ چون آن‌ها خود را از صف امت اسلامی جدا کردند و بر ضد آن سلاح برداشتند. و همین معنای خارجی بودن است .

 

shafi2

shafi3