وهابی چه خبر؟ قسمت اول . وهابی ها چه می خورند و چه نمی خورند

 

 

نخستین قسمت از برنامه وهابی چه خبر با اجرای و تهیه کنندگی دوست عزیزم محمد مؤمن زاده . ببینید و لذت ببرید .