وهابی چه خبر؟ قسمت دوم : وهابی ها چه می‌خورند و چه نمی‌خورند

 

 

 

برنامه وهابی چه خبر قسمت دوم .

وهابی هایی که جن هم می خورند !!!!