علاقه زیاد به عملیات انتحاری و منفجر شدن .  بازی انفجار توسط کودکان وهابی . مجبور کردن یک جوان وهابی برای انتحار . انتحاری اجباری .  انفجار مسجد علی بن أبی طالب علیه السلام در زاهدان .