این مذهب احمد بن حنبل است ، میگویید او مشرک بوده است؟

پناه بر خدا.

او امام اهل سنت است

 

 

 

 

خدا از او راضی باشد

اشکالی در مطرح کردن این قضیه (توسل) وجود دارد

توسل به مرده و زنده جایز است بلکه مستحب است بلکه ثابت است

و ما معتقد هستیم زنده و مرده بدون اذن خدا هیچ کاری نمیتواند انجام دهد

چرا توسل می‌کنیم؟ به خاطر احترام به الله باری تعالی که توسل را بر زبان پیامبرش جایز دانسته است

 

 

jefri2