کلیپ جهاد النکاح و حضور زنان در جبهه‌های جهاد داعشی. در این کلیپ مشاهده می کنید که یکی از نیروهای داعشی دو زن را در کنار خود در مجلسی نشانده و به آن‌ها دست درازی می‌کند .

 

 

 

 

Download (2)

خدایا هر چه زودتر شر این خوارج زمان را از سر نوامیس مسلمانان ، دور کن .

الهی آمین