الدکتور الکیوا از علمای اهل سنت تونس :

محمد بن عبد الوهاب همه مسلمانان را کافر می داند ، حتی صحابه را ، عمر بن خطاب را کافر می داند ، امام علی (ع) را تکفیر می کند و گفت که من از امام علی (ع) بهتر و برتر و اعلم هستم . در مورد پیامبر (ص) گفته که زن آوازه خوان فاحشه خانه ، بهتر از آن کسی است که بالای منبر بر پیامبر (ص) صلوات می فرستد .

کارشناس : این کلام در کتابش موجود است ؟

مجری : عجب یعنی تا این حد ؟

دکتر الکیوا : بلکه بیشتر ، به همین زودی کتاب من به نام تبرقع الیهود فی العقیده الوهابیه از چاپ خارج می شود ، یک رابطه بین وهابیت و یهود هست به طوری که نمی توانی عقیده وهابیت و یهود را از هم بدهی مگر در بعضی از امور ظاهری .

 

Download (2)

عقیده وهابی مخلوطی از عقیده معتزله و جهمیه و مرجئه است .

مجری : یعنی همه روایات تشکیکی است ؟

دکتر الکیوا : و از عقیده مسیحی شائولی که منتسب به شائول است که پتروس پیامبر به او می گویند که به جنگ حضرت عیسی رفت و حواریون را کشت که اصحاب حضرت عیسی هستند و محمد بن عبد الوهاب صحابه را تکفیر کرده است و گفته صحابه مسلمان نیستند و کافر هستند و همه مسلمانان تا ۶۰۰ سال قبل از ظهور من همه کافر بودند و الان پیروان وهابیت بر این عقیده اصرار دارند .

مجری : این افراد مشخص هستند چه کسانی هستند ؟

alkiva2

دکتر الکیوا : بله در ابتدای صحبت هایم گفتم .

مجری : این عقیده خطرناکی است .

دکتر الکیوا : محمد بن عبد الوهاب گفت که این چوب دستی من (عصا ) از محمد بن عبد الله بهتر است ؛ چون من از این عصا برای تکیه کردن و دور کردن سگ ها و کشتن مارها استفاده می کنم ؛ ولی محمد یک نامه رسان است .

نامه رسان در لغت لسان عرب نجد یعنی پستچی که یک پیام آورد و مرد و تمام شد و هیچ فایده ای نداشت .

مجری : حاشا رسول الله (ص).