کلیپ مولوی عبد الرحمن الرحمن سربازی:

وهابیت خطری است از نظر علمای اهل سنت و جماهیر اهل سنت و مذاهب اربعه و حالا رشد خیلی عجیب و بدجوری پیدا کردند . 

علمای دیگر هم نوشته اند ، علامه شامی معروف است . سید محمد امین ابن عابدین که این ها مثل خوارج عمل می کند و کارهایی دارند می کنند . خود را فقط مسلمان می شمارند و غیر خود را مسلمان نمی دانند . قتل و کشتن مسلمین را این ها مثل خوارج جایز می دانند .

مولوی عبد الرحمن سربازی:

وهابیت خطری است از نظر علمای اهل سنت و جماهیر اهل سنت و مذاهب اربعه و حالا رشد خیلی عجیب و بدجوری پیدا کردند . علمای دیگر هم نوشته اند ، علامه شامی معروف است . سید محمد امین ابن عابدین که این ها مثل خوارج عمل می کند و کارهایی دارند می کنند . خود را فقط مسلمان می شمارند و غیر خود را مسلمان نمی دانند . قتل و کشتن مسلمین را این ها مثل خوارج جایز می دانند .

 

مولوی فاضلی از علمای اهل سنت:

وهابیت توسل را قبول ندارد؛ اما ما قبول داریم . چرا که ما پیرو حنفی هستیم ، پیرو امام اعظم . ما پیرو وهابیت نیستیم و من همیشه در مسجد جامع و در خطبه های نماز جمعه گفته ام که ما وهابی نیستیم حنفی هستیم . چه کسی گفته ما وهابی هستیم ؟ ما وهابیت را به هیچ وجه قبول نداریم .

اکثر نصوص اسلامی که جمهور علمای اسلام در آن اتفاق نظر دارند این ها انکار می‌کنند….

 

500993_m0in0iIT