یکی از سؤالات منفور که دین از آن نهی کرده است، سؤال در مورد درگیری های بین گذشتگان صالح ما است !

درگیری که بین سرور ما علی و سر ما معاویه شده است! و ماجرای حکمیت و ماجرای سرور ما عمرو بن العاص !

و ماجرای سرور ما ابو موسی اشعری و همچنین ماجرای حسین ! و کسانی که او را کشتند.

اصلا صحبت در این  زمینه به تو چه ربطی دارد؟!!!

چه سودی به تو می‌رسد؟! اصلا برای چه سؤال می‌پرسی؟!

Download (2)